CO,KDY,KDE

ZÁKAZ RYBOLOVU!!!

28.04.2019 17:19

ZÁKAZ RYBOLOVU!!!

Z důvodu hájení revíru 461194 KYJOVKA 2E od 29.4.2019 do 3.5.2019 včetně

JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2019

05.04.2019 18:50

BRIGÁDY!!!

03.04.2019 23:52

MRS,z.s.PS Týnec

Brigády před jarními rybářskými závody.
13.4.2019 a 27.4.2019 v 8:00hod. sraz u chaty Týneckého ramena.
13.4. -uklidíme břehy ramen od odpadků a popadaných větví.
27.4. -budeme sekat trávu a chystat Týnecké rameno před závody.
Nářadí a ochranné pracovní pomůcky sebou!!!
 
 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE!!!

16.02.2019 22:21

Dne 16.3.2019 se koná v Kulturním domě v Týnci VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE.

Od 13:00 hod. zkoušky nových členů.

Od 14:00 hod. zahájení schůze.

PRODEJ POVOLENEK PRO ROK 2019

18.01.2019 18:46

TERMÍNY PRODEJE POVOLENEK v kavárně u MELIŠŮ  od 17:00-19:00 hod.

 
- 12.1.2019
- 19.1.2019
- 2.2.2019
- 16.2.2019
- 23.2.2019
 
 

TRADIČNI PODZIMNÍ VÝLOV 2018

27.10.2018 00:00

ZMĚNY BLIŽŠÍCH PODMÍNEK

29.03.2018 18:30
Důležité upozornění:
Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

 

NÁVOD NA VYPISOVÁNÍ SUMÁŘE

02.01.2017 19:08

 

V termínu do 15. 1. musí rybář odevzdat řádně vyplněný sumář úlovků a docházek, jež je II. oddílem povolenky k rybolovu, jejímu výdejci. Splnění této povinnosti je jednou z podmínek k vydání povolenky k rybolovu na další rok. Vzor vyplnění sumáře úlovků a docházek je v článku.